Vad finns det för risker med kontaktlinser?

Hur mycket forskning finns det angående linser och eventuella skador på ögat? Blir farorna med linsanvändning nedtystade?

Kontaktlinser kan orsaka mycket små sår på hornhinnan. Det är ofta resultat av att linserna skaver mot ögat i kombination med irritation på grund av rester av rengöringsmedlen från det dagliga underhållet och den minskade syretillförseln till ögat som linser orsakar. Kroppen kan kompensera den minskade syretillförseln genom att utveckla blodkärl i kanten av hornhinnan. Småsår och irritation kan också leda till att hornhinnan utvidgas. Blodkärlen I ögat kan därför bli mer synliga hos personen som använder linser. I övrigt är användandet av kontaktlinser förenat med få biverkningar.

Flera undersökningar har gjorts för att utreda huruvida användandet av kontaktlinser skadar ögats tårproduktion men inga säkra tecken på sådant samband har upptäckts. P-piller kan dock orsaka en minskad mängd tårvätska och även påverka tårvätskans kemiska sammansättning. Dessa förändringar upphör när man slutar med p-piller.

En vanlig orsak till permanent nedsatt tårproduktion är kronisk inflammation i tårkörteln. En sådan inflammation förekommer bl.a. vid Sjögrens syndrom. Den försämrade funktionen i körteln beror på att immunförsvaret felaktigt tillverkar antikroppar riktade mot dessa tårkörtlar, och de därför gradvis blir förstörda. Varför kroppen tillverkar dessa antikroppar är idag okänt och syndromet förekommer främst hos kvinnor efter övergångsåldern. Hos hälften av dessa kvinnor drabbas även lederna. En viss reducering av tårproduktionen förekommer för övrigt hos alla människor med stigande ålder.

Vad händer om jag använder linserna längre än rekommendationerna?

I många länder klassificeras kontaktlinser som medicin, och är därmed underlagda offentliga restriktioner. Food & Drug Administration i USA är i många fall normgivande, och det kan vara orsaken till att de linser som du använder kallas månadslinser. Det betyder att kontaktlinserna är testade och godkända och kan användas av de allra flesta i en månad utan att det uppstår komplikationer.

Formellt är det den optiker som provat ut dina linser som har ansvaret för din användning av linser, och som därmed kan avgöra om du kan använda linserna längre än en månad. Det varierar nämligen från användare till användare.

Det kan helt klart vara skadligt att använda kontaktlinserna för länge. Vissa långtidseffekter som kan uppstå efter 15-20 år av felaktig användning av linser är också kända.

Om jag bara använder mina 2-veckors linser ibland. Behöver jag då byta ut dem redan efter 2 veckor?

Nej. Två veckors rekommendationen är baserad på faktisk användningstid. Dina linser kan således användas längre än rekommendationen om man bara har dem insatta lite då och då.

Rådfråga din optiker om du känner dig osäker på vad som gäller för just dina linser.

Köp alltid dina linser hos säkra återförsäljare på nätet. Det blir billigast så...