Bild på ett frågetecken

1. ATT SOVA MED LINSER

Är det farligt att sova med linserna insatta?

Svar: Att ta en liten tupplur med linserna är inte skadligt, varken för linserna eller för ögonen. De problem som kan uppstå beror på att linserna förhindrar att ögat att fuktas med den tårfilm som varje blinkning av ökat producerar. Torra fläckar kan då uppstå på ögat. Genom att använda linserna flera dagar i sträck kan syretillförseln och hygienen försämras. Ögat har ett stort behov av kontinuerlig tillförsel av syre för att hålla sig friskt och välmående. Det är därför viktigt att rengöra linserna varje dag och helst sova utan linserna för att hjälpa ögat att återhämta sig.

2. ATT SÄTTA I KONTAKTLINSER

Hur undviker jag att blanda ihop höger lins med vänster?

Svar: Du kan undvika sammanblandning genom att alltid sätta i och ta ur linserna i samma ordning. När du köper kontaktlinser medföljer dessutom ett linsetui som oftast har tydliga färg- och textmarkeringar för gör det enkelt att skilja linserna åt.

Här finns praktiska råd och tips för hur man sätter in sina linser på rätt sätt, sätta in och ta ur linserna.