Vad beror synfel på? Kan kontaktlinser hjälpa mig?

Ögat fungerar ungefär som en kamera, där hornhinnan och linser bryter ljuset så att en bild framträder på näthinnan. Ett brytningsfel orsakas av att ögats optik och längd inte stämmer överens. Bilden faller då framför eller bakom näthinnan och bilden blir otydlig och suddig. Det finns tre former av onormal brytning hos ögat: långsynthet, närsynthet och astigmatism. Dessa går under samlingsnamnet synfel.

Synfel - Astigmatism

Namnet Astigmatism kommer från grekiska nekande a- samt stigma som betyder punkt. Astigmatism är ett avbildningsfel hos linser och speglar och ett brytningsfel hos ögat, om dess lins eller hornhinna är ojämt rundad. Felet ger olika brytningsförmåga i olika plan. Två linjer som korsar varandra i rät vinkel bryts till olika brännpunkter och uppfattas följaktligen inte samtidigt som skarpa; ligger bilden av den ena rätt på näthinnans plan, hamnar den andra bilden bakom eller framför näthinnan. Astigmatism kännetecknas av att punktformade föremål inte avbildas som punkter utan som två linjer vinkelräta mot varandra. Astigmatism förekommer ofta tillsammans med närsynthet eller översynthet. Astigmatism kan korrigeras med cylinderglas, som är mer krökta i den led där ögat bryter sämst och vice versa.

Astigmatism medför en högre eller lägre grad av synnedsättning beroende på graden av astigmatism. Den observante kan notera dubbelkonturer. Detta synfel behandlas med glasögon eller linser. De mjukaste linserna är dock inte lämpliga för astigmatism. Laserbehandling är än så länge inte prövat.

Synfel - Närsynthet eller myopi

Är ett brytningsfel hos ögat som gör att ljusstrålarna bryts samman i en punkt framför näthinnan. Orsaken kan vara att ögat är för långt eller att ljuset bryts för starkt av hornhinnan eller linser. Felet kan avhjälpas med konkava kontaktlinser.

Liksom hela kroppen växer ögat ända fram till 20-25 årsåldern. Om ögat växer för långt i förhållande till brytkraften blir personen närsynt. Detta är det den vanligaste orsaken till synfelet myopi. Ibland kan dock felet vara att ögat bryter för starkt i förhållande till ögats längd. Det kan man se vid vissa typer av ögonsjukdomar, vid diabetes och vid viss medicinering. Närsynthet kan gå i arv från generation till generation. Diskussioner har också förts om att närsynthet kan uppstå vid intensivt närarbete.

Idag vet man inte om så är fallet men det kan vara en bidragande faktor hos personer som har anlag för närsynthet. Symtom hos en närsynt är att denne ser suddigt på långt håll. Genom att kisa kan den närsynte uppnå en skärpning av bilden. Närsynthet behandlas genom korrigering med t.ex. linser eller glasögon. Närsynthet kan också behandlas genom att förändra brytkraften i hornhinnan. Det sker genom laserbehandling. Därefter klarar man sig ofta utan glasögon eller kontaktlinser. Denna laserstrålbehandling kan dock inte göras förrän ögat har vuxit klart, dvs. tidigast i 20-25 årsåldern.

Synfel - Långsynthet eller översynthet eller hyperopi

Långsynthet är ett brytningsfel hos ögat som beror på att ögat är för kort i förhållande till brytkraften. Bilden av ett föremål bryts samman bakom näthinnan och blir därför otydlig. Spädbarn är långsynta på grund av att ögat är för kort när barnet föds. När ögat växer till försvinner i regel långsyntheten. Genom ögats ackommodation, det vill säga att man ställer om ögat från seende på långt håll till nära, kan översyntheten kompenseras. Ansträngningen när man ackommoderar gör dock att man blir trött i ögonen, framför allt när man arbetar koncentrerat med något på nära håll. Texten blir suddig genast eller efter stunds läsning. Ögonen kan bli röda och tåras och en spänningskänsla och huvudvärk kan uppträda.

Med stigande ålder minskar linsens anpassningsförmåga. Bristande ackommodation korrigeras med positiva linser. Även för översynthet finns det ärftliga faktorer som påverkar utvecklandet, även om de inte är lika uttalade som för den närsynte.

Även översynthet kan behandlas med korrigering genom glasögon eller linser samt laser operation. Effekten av laseroperationär än så länge mindre utprovad än vid närsynthet.

Synfel - Ålderssynthet eller presbyopi?

Ålderssynthet är inte ett brytningsfel utan en minskning av ögats förmåga att ackommodera, det vill säga att ställa om ögat från seende på långt håll till nära. Ackommodation sker genom att linsens brytkraft förändras.

Ackommodationsförmågan minskar normalt med stigande ålder, vilket leder till att äldre får problem att läsa liten stil. Detta blir särskilt tydligt vid skymning eller svag belysning. Behandlingen är att få läsglasögon utprovade. Har man redan tidigare glasögon kan man få inslipat en närdel nedtill i glasögonen med styrka avpassad för närarbete. Dessa glasögon kallas bifokala, vilket innebär att de har två brännpunkter - en upptill för seende på långt håll och en nedtill för seende på nära håll. Det blir också allt vanligare med så kallade progressiva glas, som har en kontinuerlig övergång mellan över- och nederdelen av glaset.

Kontaktlinser synfel och vanliga problem. Informationen finner du på billiga linser. nu