Inflammation

Reaktion i vävnaden, ofta förenad med hetta, rödhet, värk och svullnad.

Tillbaka till föregående sida!