Multifokal

Typ av kontaktlins, intraokulär lins (IOL) eller glasögonlins som har fler än ett område som ögat kan fokusera genom. Många människor med ålderssynthet använder multifokala linser för att se skarpt på olika avstånd.

Tillbaka till föregående sida!