Ögonlocken

Ögonlockens uppgift är att skydda ögat från yttre skador, men även att reglera den ljusmängd som når in i ögat. Ögonlocken hjälper också till att sprida tårvätskan jämt över ögat. När hornhinnan börjar torka utlöses blinkreflexen varpå det övre ögonlocket sprider ut tårvätskan över ögats yta. Blinkningsreflexen hjälper också tårvätskan att rinna bort från ögat. Även ögonfransarna har en liknande skyddande funktion. Ögonfransarna utlöser en blinkreflex som stänger ögonlocken vid beröring.

Tillbaka till föregående sida!