Problem som kan orsakas av kontaktlinser

Problem - Syrebrist

Den vanligaste orsaken till att komplikationer uppstår vid användande av linser är syrebrist i hornhinnan. Syrebrist kan ge upphov till ett antal symtom., däribland vätskeansamling i hornhinnan, så kallat kornealödem. Detta i sig gör att man inte ser skarpt. Ödemet går tillbaka av sig självt vid upphörande av linsanvändande.

Problem -Växande blodkärl

I förlängningen kan syrebrist i hornhinnan ge upphov till att blodkärl växer in i hornhinnan. I värsta fall kan detta leda till synnedsättning och framtida komplikationer vid ögonoperation (t.ex. vid gråstarroperation eller laserbehandling). Det är därför viktigt att identifiera dessa växande blodkärl så tidigt som möjligt.

Problem - ödem

Ödem kommer från grekiskans oideo som betyder svälla. Ödem kan omfatta hela kroppen, så kallad generell ödem. Lokala ödem kan bero på inflammation i samband med t.ex. allergi eller en infektion eller syrebrist i hornhinnan. Ödemet i sig kan göra epitelet i hornhinnan skört, och risken för en hornhinneinfektion orsakad av bakterier eller virus ökar. Detta är en allvarlig komplikation som kan ge en permanent synnedsättning.

Problem - ögoninflammationer

Användare av linser kan även uppleva andra komplikationer som t.ex. olika typer av ögoninflammationer. Dessa kan vara obehagliga och måste behandlas. Vid dessa typer av problem kan det bli aktuellt att byta linssort eller avbryta användandet.

Problem - Allergier

Andra kontaktlinsproblem som kan uppstå är allergiska reaktioner mot beläggning på linserna eller mot konserveringsmedel i linsvätskan. Vissa linser är särskilt framtagna för dig som besväras av återkommande pollenallergier.

Undvik kontaktlinser problem. Köp dina kontaktlinser på Internet. Billigare än så blir det inte!