Synkorrigering

Idag kan korrigering av synfel ske på flera olika sätt, här kommer några av de mest frekventa metoderna.

Glasögon

Glasögon är det absolut enklaste metoden för att korrigera synfel och är en relativt billig synkorrigeringsmetod och medför få risker för komplikationer och irritationer

Kontaktlinser

Kontaktlinser är en väl utbredd metod för synkorrigering. Kontaktlinser kan idag korrigera de flesta typer av synfel och beroende av vilken typ av kontaktlins som används kan vara mycket lättskött.

Orto-K-Behandling

Orto-K-behandling är en icke-kirurgisk behandlingsform där särskilda kontaktlinser som endast används under sömn förändrar ögats form i syfte att reducera synfel eller i bästa fall helt korrigera synfelet under dagen. Effekten av en Orto-K-behandling består endast under den period som behandlingen pågår och är således en reversibel korrigering. Om behandlingen avslutas återgår hornhinnan tills sin ursprungliga form och synfelet återkommer. Denna behandlingsform utförs av legitimerade optiker med särskild utbildning och de linser som används är särskilt framtagna stabila linser som byts efter ca ett år.

Synfelskirurgi

Med synfelskirurgi avses alla behandlings och operationsmetoder för att förändra ögats brytkraft i syfte att förbättra seendet och eliminera eller reducera behovet av linser eller glasögon. Det kan exempelvis vara en laserbehandling där delar passar just dig krävs en undersökning där speciella parametrar bedöms exempelvis synfelet, hornhinnans tjockhet, utseende och kupighet, storleken på pupillen, ögontryck, allmänhälsa m.m. Vissa synfel kräver även en kombination av synfelskirurgi.

Operationer

RLE (Refractive Lens Exchange)

RLE kallas även för CLE (Clear Lens Extraction)- Vid denna behandling utbyts den egna linsen i ögat mot en plastlins av lämplig styrka. Denna operation kan jämföras med vanliga gråstarrsoperationer.

INTACS

Något förenklat sätts plastringar in i hornhinnan för att ändra kupigheten och därmed brytkraften på ögat.

ICL(Intraocular Contact Lens)

En speciell plastlins opereras in i ögat medan den egna linsen finns kvar orörd.

Laserbehandlingar

LASIK och LASAK

Med dessa behandlingar tillverkas en flik under vilken laserbehandlinge görs. Skillnaden mellan LASIK (Laser In Situ Keratectomy) och LASAK (Laser Anterior Keratectomy) är enkelt uttryckt skillnaden på flikens tjocklek.

Elsa

Elsa eller Excimer Laser Sub Epithelial Ablation är en ytlig laserbehandling som ibland även benämns LASEK.

FS LASIK, Femtosecondlaser, IntraLase

Även vid dessa laseroperationstyper tillverkas en flik men här används istället en femtosexondlaser för att skära fliken. Metoden är den senaste av moderna laserbehandlingar.

Synträning

I vissa fall kan synfel korrigeras genom synträning som kan utföras på olika sätt. Legitimerade optiker kan efter synundersökning rådgöra när synträning är en lämplig metod för att korrigera synfel.

Tillbaka till föregående sida!